English/Deutsch

Polityka prywatności i cookies

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.ergomeble.pl

 2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Marzena Stelmach, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa "Ergo" Marzena Stelmach, ul. Radzika 8, 23-400 Biłgoraj, NIP 9181700319, REGON 950364896, wpisana do CEIDG.

 3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

II Gromadzenie danych osobowych

 1. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego www.ergomeble.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

 2. W celu zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu www.ergomeble.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji:

  1. E-mail,

  2. Hasło,

  3. Imię i nazwisko,

  4. Adres,

  5. Miejscowość,

  6. Kod pocztowy,

  7. Telefon,

  8. Faks,

  9. Nazwa firmy,

  10. Numer NIP.

 1. Dane osobowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymagane są w celu zarejestrowania w sklepie www.ergomeble.pl

 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 3. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie ze sklepem internetowym www.ergomeble.pl

 4. Sklep internetowy www.ergomeble.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

III Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.ergomeble.pl , których stroną jest Użytkownik, w szczególności w celu:

  1. rejestracji i logowania do konta,

  2. składania zamówień oraz dokonywania płatności,

  3. realizowania dostawy,

  4. wystawienia rachunku / faktury,

  5. rozpatrywania reklamacji.

 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

 4. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.

 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika:

  1. właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

  2. w przypadku gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 6. W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika.

 7. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem.

IV bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.

Bezpieczne zakupy
20 lat na rynku
Niskie ceny
O Firmie
Sklep ErgoMeble.pl to marka stworzona przez firmę handlową "Ergo". Na rynku meblowym funkcjonujemy już od 1998 roku. O nowoczesnym przemyśle meblowym wiemy więc wszystko - świadczyć o tym mogą nie tylko nasze platformy handlowe, ale również zakład produkcyjny, w którym powstają nasze autorskie rozwiązania.


X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.